کیفیت با احترام به نظر مشتری بهبود می یابد!


نظرسنجی مشتری بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت مرکز تحریر پاراف است. جمع‌آوری بازخورد مشتری بعد از خرید کمک می‌کند بفهمیم کدام کارشناس، تیم یا واحد کاری بالاترین سطح رضایت مشتری را رقم می‌زند، بفهمیم کدام کارشناس، تیم یا واحد کاری به بهبود و آموزش بیشتر احتیاج دارد، بفهمیم محرک‌های رضایت مشتری در مرکزمان چیست و کدام بیشترین نقش را در نارضایتی دارند.
برای شناسایی مشکلاتی مانند رفتار نامناسب کارشناس، معطل ماندن پشت خط تلفن، کارکرد نامطلوب محصول، پاسخ نادقیق به نیاز مشتری، دانش ناکافی کارشناس و … در نظرسنجی های تدوین شده پاراف شرکت کنید.

در صورتیکه تجربه خرید از فروشگاه ما را دارید جهت « بهبود تجربه خوب خرید » در نظرسنجی ما شرکت کنید.

سازمان یار• متن و تصویر
پیشنهادات و انتقادات

مربوط به تجربه خرید حضوری شما در مرکز فروشگاه پاراف، برخورد پرسنل با شما، میزان رضایت شما و ...

 شروع نظرسنجی 
پشتیبانی

مربوط به خدمات مشتریان، واحد پشتیبانی آنلاین یا حضوری، میزان دریافت راهنمایی و حل مشکل و ...

 شروع نظرسنجی