کتاب کودک تاتی کوچولوها

نویسنده:ناصر کشاورز

نشر:قدیانی

رده سنی:1 تا 6

0.0 / 5

50,000 ﷼ 50,000 ﷼ 50000.0 IRR

50,000 ﷼

  • عنوان

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد اکنون خرید کنید

اکنون خرید کنین


این کتاب مجموعه 10 جلدی کتاب تاتی کوچولو ها مناسب برای سنین 1 تا 6 است.

این مجموعه شمل کتاب های زیر است:
تاتی کوچولو می خنده // شیرین مثل قنده
تاتی کوچولو می می می خواد // گرسنشه خیلی زیاد
مامان بیا جیش دارم
تاتی کوچولو تو خونه // ساز می زنه، می خونه
تاتی کوچولو دوست منه // هر روز به من زنگ می زنه
تاتی کوچولو آب می خواد // خسته شده، خواب می خواد
تاتی کوچولو باهوشه // خودش لباس می پوشه
تاتی توی بازی هاش // دوشته با همبازی هاش
مامان، می خوام بخوابم
مامان می خوام ورزش کنم

مشخصات برای کتاب کودک تاتی کوچولوها

عنوان تاتی کوچولو باهوشه خودش لباس می پوشه یا تاتی توی بازی هاش دوست با همبازی هاش یا تاتی کوچولو دوست منه هر روز به من زنگ میزنه یا تاتی کوچولو آب می خواد خسته شده خواب می خواد یا تاتی کوچولو می خنده شیرینه مثل قنده یا تاتی کوچولو می می می خواد گرسنه شه خیلی زیاد یا مامان می خوام ورزش کنم یا تاتی کوچولو تو خونه ساز میزنه می خونه یا مامان میخوام بخوابم