کتاب کودک / داستان های کلاسیک برای کودکان کتاب اول / سایه گستر


0.0 / 5

300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR

300,000 ﷼

  این ترکیب وجود ندارد.

  افزودن به سبد اکنون خرید کنید

  اکنون خرید کنین


  شنل قرمزی با احتیاط نزدیک شد.

  او گفت: «وای، مامان بزرگ، چه گوش های بزرگی داری!»

  گرگ جواب داد: «برای شنیدن صدای تو به دردم می خوره، عزیزم.»

  شنل قرمزی برای این که بهتر مادربزرگش را ببیند کمی نزدیک تر رفت.

  او با تعجب گفت: «وای، مامان بزرگ، چه چشم های بزرگی داری!»

  گرگ با غرش گفت: «برای بهتر دیدنِ تو به دردم می خوره، عزیزم.»

  دختر کوچولو از ترس به نفس نفس افتاد: «وای، مامان بزرگ، چه دندون های بزرگی داری!»

  گرگ غرید: «برای خوردن تو به دردم می خوره!»

  در یک لحظه، گرگ روی شنل قرمزی پرید و او را درسته قورت داد!

  گرگ که بعد از خوردن دو غذای درست و حسابی داشت می ترکید، دراز کشید و خوابش برد.


  هیچ محصول مرتبطی وجود ندارد.